Sesja wizerunkowa

Dzięki doświadczeniu zdobywanemu w pracy z placówkami oświatowymi różnego szczebla Centrum Terapii Pauza przygotowało ofertę dla szkół. 

Co nas wyróżnia:

 • doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych
 • znajomość potrzeb nauczycieli – szkolenia są na temat, treściwe, jest czas na pytania
 • doświadczenie w pracy grupowej przy jednoczesnym podejściu indywidualnym
 • możliwość stworzenia szkolenia i warsztatów na zamówienie (wpisujących się w tematykę Centrum Terapii Pauza)
 • możliwość odbycia szkolenia dla nauczycieli on-line

Tematy gotowych warsztatów i szkoleń:

 • warsztaty z profilaktyki uzależnień dla uczniów
 • warsztaty arteterapeutyczne dotyczące emocji dla uczniów
 • szkolenie z profilaktyki uzależnień dla nauczycieli i rodziców (możliwość on-online)
 • szkolenie z tworzenia lekcji wychowawczej dla wychowawców (możliwość on-online)
 • szkolenie z zakresu współpracy w szkole – praktyczne szkolenie dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (możliwość on-line)
 • szkolenie dotyczące motywacji (możliwość on-line)
 • prowadzenie w trybie on-line grupy motywacyjnej dla uczniów

Propozycje zakresu tematycznego warsztatów i szkoleń na zamówienie:

 • uzależnienia
 • emocje
 • relacje
 • kontakt nauczyciel-rodzic
 • motywacja

Szczegóły oferty:

Po szczegóły oferty zapraszam do kontaktu (menu Kontakt). W odpowiedzi na Państwa wiadomość prześlemy broszurę informacyjną dotyczącą gotowych szkoleń i warsztatów, ich czasu trwania i ceny. Szkolenia i warsztaty na zamówienie wyceniane są indywidualnie w zależności od liczby uczestników i liczby godzin.