Sesja wizerunkowa

Centrum Terapii Pauza oraz Punkt Mediacji łączą swoje siły i oferują holistyczne podejście do mediacji dotyczących:

 • sytuacji zakończenia relacji małżeńskich czy związków nieformalnych, gdzie sama okoliczność rozstania generuje ogrom emocji i zbędnym wydaje się dokładanie doń atmosfery sali sądowej (np. sposób rozstania, władza rodzicielska, sposób korzystania ze wspólnego mieszkania);
 • dziecka w sytuacji rozpadu rodziny – wyraźne rozdzielenie spraw dorosłych od interesów dziecka to gwarancja jego bezpieczeństwa, które z kolei stanowi fundament jego prawidłowego rozwoju (np. kontakty dziecka z rodzicami, miejsce zamieszkania dziecka, wysokość alimentów);
 • spraw spadkowych (np. spory wynikające ze współwłasności);
 • konfliktów między rodzicami a dziećmi (także dorosłymi);
 • pomocy w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny;
 • konfliktów w relacjach pomiędzy członkami rodzin zastępczych, adopcyjnych.
 • mediacji szkolnej i rówieśniczej (np. wsparcie konfliktów w ramach społeczności szkolnej, budowanie świadomości prawnej, zarządzanie konfliktem, nauka budowania relacji).
Tematem tym zajmują się:

Anna Pruska-Małkowska – radca prawna, mediatorka, właścicielka Punktu Mediacji. Doświadczenie w pracy Radcy Prawnego przekułam na sukces komunikacji w mediacji. Umiejętności zdobywane przez lata na uczelniach wyższych, szkoleniach (zarówno jako słuchacz jak i szkoleniowiec), we współpracach z placówkami edukacyjnymi i w końcu te praktykowane podczas sesji mediacyjnych przynoszą efekty. W mojej pracy towarzyszy mi autorskie motto „Mediacja to punkt, gdzie prawo spotyka się z psychologią a twarde reguły postępowania ustępują dialogowi” i tym dialogiem kieruję się w swojej pracy.

Katarzyna Arabucka – pedagog, arteterapeuta, socjoterapeuta i specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji, właścicielka Centrum Terapii Pauza. Doświadczenie zdobywałam pracując w szkołach, przedszkolu, uczelniach wyższych, współpracując z fundacjami i ośrodkiem wychowawczym. Obecnie wykorzystuję zdobyte doświadczenie do wspierania dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów w trudnościach wychowawczych, edukacyjnych, pomagam w procesie budowania motywacji wewnętrznej i pracuję z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

W czym możemy pomóc:

Mediator:

 • wsparcie rodziny w sytuacji trudnej
 • pomoc w wyjściu z kryzysu i udzielenie wsparcia każdej ze stron
 • ułatwienie dialogu pomiędzy członkami rodziny
 • pomoc w osiągnięciu satysfakcjonującego porozumienia

Jak przebiega spotkanie z mediatorem?

Pierwsze spotkanie, to spotkanie informacyjne podczas którego klient dowiaduje się jakie są zasady mediacji oraz czy sprawa z którą przychodzi podlega mediacji. Sesje mediacyjne, to zarówno spotkania indywidualne jak i wspólne, a także komediacja, czyli sesja prowadzona przez 2 mediatorów.

Spotkania informacyjne trwają 45 minut. Czas mediacji oraz koszt ustalany jest indywidualnie. 

Pedagog:

 • rozmowa z rodzicami w celu diagnozy sytuacji rodzinnej
 • udzielenie wskazówek dotyczących relacji rodzice-dziecko
 • rozmowa z dzieckiem i poznanie jego potrzeb, w tym potrzeb emocjonalnych

Jak przebiega konsultacja z pedagogiem?

Odbywają się trzy spotkania, każde trwa od 30-60 minut, w zależności od potrzeb uczestników. Na pierwszym spotkaniu pedagog dokonuje diagnozy sytuacji rodzinnej, poznaje potrzeby rodziców, dowiaduje się co chcieliby zmienić, czego oczekują od siebie nawzajem i dziecka. Pedagog dzięki pierwszemu spotkaniu może przyjrzeć się stylowi komunikacji pomiędzy rodzicami, aby na kolejnym spotkaniu omówić z nimi co warto zmienić. Drugie spotkanie to spotkanie z dzieckiem i poznanie jego potrzeb i przyjrzenie się jego więzi z rodzicami. Trzecie spotkanie to pokłosie dwóch poprzednich. Pedagog udziela wskazówek dotyczących relacji rodziców i dziecka.

Koszt konsultacji z pedagogiem to 300 zł za wszystkie trzy spotkania.

W celu umówienia spotkania skontaktuj się z nami. Więcej w zakładce kontakt.