Sesja wizerunkowa

Centrum Terapii Pauza prowadzi on-line dwa rodzaje konsultacji:

1.Konsultacje z zakresu uzależnienia i współuzależnienia

Ten rodzaj konsultacji przeznaczony jest dla osób, które nie wiedzą czy są uzależnione i chciałyby porozmawiać na ten temat. Na ten rodzaj konsultacji zapraszam również osoby współuzależnione, które nadal wahają się czy terapia może być pomocna w ich przypadku. Trzecią grupą są rodzice zaniepokojeni o swoje dzieci oraz osoby, które martwią się o swoich bliskich i chciałyby wiedzieć co mogą zrobić, aby być wsparciem podczas wychodzenia z uzależnienia. Czas trwania konsultacji to 50 minut, cena wynosi 150 zł. Jeżeli chcesz skorzystać z konsultacji kliknij w menu kontakt.

2.Konsultacje do spraw rodzicielstwa

Ten rodzaj konsultacji skierowany jest do rodziców i ma na celu zdiagnozowanie sytuacji, udzielenie wsparcia, pokierowania dalej (jeżeli będzie taka konieczność) oraz zaproponowanie rozwiązań. Z konsultacji może skorzystać również młodzież.

Przykładowe obszary pracy:
  • diagnoza sytuacji wychowawczej
  • praca nad relacjami w rodzinie
  • pomoc rodzicom w rozpoznawaniu problemów i uzdolnień dzieci
  • pomoc w organizacji edukacji domowej
  • prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych (pomiędzy dziećmi a rodzicami)
  • w przypadku dzieci i młodzieży praca nad poczuciem własnej wartości, samooceną, radzenie sobie ze stresem (w tym stresem przedegzaminacyjnym).

Czas trwania konsultacji to 45 minut, cena wynosi 100 zł. Jeżeli chcesz skorzystać z konsultacji kliknij w menu kontakt.

3. Konsultacje z zakresu motywacji
1,5 godzina spotkania z rodzicami – spotkanie podzielone jest na dwie części. W pierwszej to rodzice mówią o dziecku i jego potrzebach, a w drugiej części zostają przedstawione metody i techniki motywacyjne.
45 minutowe spotkanie z uczniem, rozmowa o jego oczekiwaniach, potrzebach, ale także przedstawienie technik, które ułatwią naukę i zmotywują do pracy.
Czas podany jest orientacyjnie i jest to maksymalny czas spotkania.
Konsultacja odbywa się on-line przez komunikator Skype. Cena: 300 zł.
Jeżeli chcesz skorzystać z konsultacji kliknij w menu kontakt.